Kulturë korporative

Njerëzit e orientuar dhe zbatimi

Hebei Changshan Biokimike Farmaceutike Co, Ltd

Qëllimi i biznesit

Të gjitha për shëndetin e njerëzimit

Fryma e sipërmarrjes

Të orientuar tek njerëzit, duke mbrojtur shkencën dhe teknologjinë, së pari reputacionin, pionier dhe ndërmarrës.

Filozofia e biznesit

Përfitimi i ndërsjellë i bazuar në integritet

Politika e cilësisë

Cilësia e mbijetesës, menaxhimi për efikasitetin, integritetin dhe reputacionin, inovacionin dhe zhvillimin.

Filozofia e menaxhimit

Të orientuar nga njerëzit, përqendrohen në zbatim.

Koncepti i të nxënit

Mendimi sistematik, vetë-transcendenca, mësimi gjatë gjithë jetës, përparimi i përbashkët.